גלריית תמונות מהעסק

חבורה של צעירים לומדים בחלל משותף

מלגת העירייה

עיריית רמת-גן, בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) ומפעל הפיס, מעניקים מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר, מטרתנו עידוד בני רמת-גן וצעירים חדשים להשתקע בעיר ולתרום לקהילה איכותית וחזקה. אנו רואים בכם הסטודנטים, משאב אנושי חשוב לשגשוגה של העיר. לפיכך, אנו מעודדים מעורבות חברתית ועשייה ציבורית.
 
תקופת הגשת הבקשה למלגה לשנה"ל תשפ"ב: 15.8.21 עד 31.10.21.  אנא עיינו במסמך הקריטריונים לקבלת מלגה כאן.

לפניות וברורים:

  • מלגות שנקר - 03-6110183
  • מלגות בר אילן - 03-5318111
  • מלגות עיריית רמת-גן - 03-5364819

קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה (בכל סוגי המלגות אשר במסמך זה)

  • סטודנטים מגיל 18
  • סטודנטים תושבי רמת-גן הרשומים בתעודת הזהות כתושבי העיר.
  • סטודנטים רשאים להגיש בקשה אחת מדי שנה ובתנאי שמשך הלימודים הכולל הינו מעל לשנה באותו התחום.
  • קבלת המלגה מותנית בהתנדבות קהילתית במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה. מספר שעות ההתנדבות הנדרשות ייקבע בהתאם לגובה המלגה ובהתאם לצרכי העיר והתושבים.
  • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שיקבע ע"י עיריית רמת-גן (במהלך חודש אוגוסט 2022).